Från Hobby till Jobb

Vår ansökan "Från Hobby till Jobb" fick finansiering. Finsk PPT

I slutet av december meddelade Undervisnings- och kulturministeriet att arbetsverkstaden och resurscentret Föregångarna tillsammans med ULA (Nationella verkstadsföreningen TPY:s svenskspråkiga nätverk bestående av 13 arbetsverkstäder) beviljas 240 000 € för projektet ”Från hobby till jobb”.   Projektet stöder ungas möjlighet att utveckla en hobby för att indirekt förkorta steget till studier eller jobb.

 Projektet pågår till år 2020 och har en stor betydelse i utvecklandet av Föregångarna och ULA-nätverket.

-  ”Vi är enormt glada över att ha erhållit en så pass stor summa för detta spetsprojekt, säger verksamhetsledare på Föregångarna Daniel Åkermark. Det visar att svenskspråkigt nätverkssamarbete har betydelse också på statlig nivå, säger Åkermark. Hobby för ungdomar kommer att lyftas fram under de kommande två åren i linje med regeringens hobbygaranti.

-  Projektet vill väcka intresse för hobby- och fritidsverksamhet bland 1500 unga i riskzonen  och därmed förbättra arbetslösa ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden eller motivera dem till fortsatta studier eller aktiverande åtgärder. Unga från familjer i ekonomiskt utsatt läge och unga som tillhör en minoritet, såsom t.ex. invandrarunga, och unga med funktionsnedsättning prioriteras särskilt, säger projektledare för ULA-nätverket Rainer Lytz. Vi vill också motivera, förbereda och hjälpa unga att starta företag kring sin hobby och på samma gång träna upp den sociala kompetensen, säger Lytz.

Folkhälsan Utbildning Ab (FHU), som upprätthåller Resurscentret Föregångarna och ULA Kompetenscenter, är sökande part och administrerar projektet.  Samarbete kommer att ske med ungdomsverkstäder som finns inom ULA nätverket.  Dessa ungdomsverkstäder kommer i kontakt med ca 750 ungdomar per år.

För mera information;

Daniel Åkermark 050-913 1133

Rainer Lytz 050-313 6040

 

Se videon:

FRAMTIDSÅNGEST - Vad ska man göra nu?!

 

Läs mera om Regeringens Hobbygaranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur nya regeringsprogrammet 3:e juni 2019 sid 155:

Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen. Finland ska skapa en egen version av den isländska modellen. Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet och kvaliteten på verksamheten, klubbverksamheten och samarbetet mellan kommunerna och aktörer inom den tredje sektorn ska stärkas. En beredning inleds i syfte att främja avgiftsfria hobbyer i anknytning till skoldagen.

 

Nuorisobarometri 2019: Hyvää työtä!

-Harrastuksesta työksi 

Päivi Berg & Tiina Ylöstalo  1:23:00

https://www.youtube.com/watch?v=yXj9GcWefSc  

 

Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar
dem i anknytning till skoldagen. Finland ska skapa en egen version av den isländska
modellen. Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet och kvaliteten på
verksamheten, klubbverksamheten och samarbetet mellan kommunerna och aktörer
inom den tredje sektorn ska stärkas. En beredning inleds i syfte att främja avgiftsfria
hobbyer i anknytning till skoldagen.