Evenemang, oktober 2017

  • Nästa ULA dagar 16-17 november i Vasa


    Datum: 28.10.2017


    Läs mera

  • Välkommen på ULA dagar till Vasa "Psykisk hälsa som livskraft" med Carola Lindholm-Gerlin 16-17 november i Vasa Opistos utrymmen Rådhusgatan 31.


    Datum: 31.10.2017


    Läs mera