Evenemang, december 2016

  • Den nya ungdomslagen träder i kraft från nyåret - skolning på svenska ordnas 07.12.2016 i Tammerfors där också "SIST" (Social Inclusion Support Tracking) presenteras


    Datum: 08.12.2016


    Läs mera